Klachten van maatschappelijk werkster over de samenwerking met casemanager onvoldoende onderbouwd

Zaaknummer: 15.101T
Datum beslissing: 7 juni 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Beslissing

Het College acht alle klachtonderdelen ongegrond wegens onvoldoende onderbouwing van de klachten. Verder overweegt het College dat een hulpverlener een goed hulpverlener is wanneer deze de kwaliteit van de communicatie tijdens het hulpverleningsproces met het gezin en met andere betrokken hulpverleners aan de orde stelt wanneer dit nodig is. Het College stelt vast dat de casemanager dit zorgvuldig heeft nagestreefd. Zij heeft geprobeerd af te stemmen met de maatschappelijk werkster, en toen dit stuk liep, aangeboden om hierover in gesprek te gaan.