Klager en gezinsvoogd beide in beroep tegen beslissing College van Toezicht. College van Beroep oordeelt dat het beroep van de gezinsvoogd slaagt en trekt de opgelegde maatregel van waarschuwing in.

Zaaknummer: 17.012B (16.088T)
Datum beslissing: 9 februari 2018
Oordeel: beroep klager faalt, beroep gezinsvoogd slaagt
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Zie voor de beslissing van het College van Toezicht: zaaknummer 16.088T

Klager is in beroep gegaan tegen de klachtonderdelen die ongegrond zijn verklaard door het College van Toezicht. Hierbij staan (het gebrek aan) ‘sociale waarheidsvinding’ en hoor- en wederhoor centraal alsmede de communicatie tussen partijen. Het College van Beroep stelt vast dat om aan ‘sociale waarheidsvinding’ te kunnen doen, hoor- en wederhoor in ieder geval van essentieel belang is. Tussen partijen is niet in geschil dat er onvoldoende sprake is geweest van hoor- en wederhoor. Naar het oordeel van het College van Beroep komt dit gebrek aan hoor- en wederhoor voor rekening en verantwoording van klager. Uit de stukken en de mondelinge behandeling van het beroep is gebleken dat klager en de gezinsvoogd keer op keer zijn verzand in vragen over procedures en protocollen, terwijl het bij klager bekend was dat de uitvoering van de ondertoezichtstelling hier niet de plek voor was. Hierdoor kon niet toegekomen worden aan het inhoudelijke spreken over (de ontwikkelingsbedreigingen van) de minderjarige.

Het beroepschrift van de gezinsvoogd ziet primair op de klachtonderdelen met betrekking tot de afgifte van het dossier en het al dan niet (aangetekend) versturen van een schriftelijke aanwijzing. Voor het College van Beroep is vast komen te staan dat klager drie maanden heeft gewacht met het voldoen van de kosten die noodzakelijk waren voor het versturen van het dossier. De gezinsvoogd valt derhalve geen tuchtrechtelijk verwijt te maken voor zover het versturen van het dossier (te) lang heeft geduurd. Tot slot is tijdens de mondelinge behandeling van het beroep gebleken dat tussen partijen niet langer in geschil is dat de schriftelijke aanwijzing daadwerkelijk is verzonden. Het beroep van de gezinsvoogd slaagt. Het College van Beroep verklaart alle klachtonderdelen (alsnog) ongegrond en ziet derhalve aanleiding de opgelegde maatregel van waarschuwing in te trekken.