Klager is het niet eens met de wijze waarop de gezinsvoogd de ondertoezichtstelling heeft uitgevoerd

Zaaknummer: 16.039T
Datum beslissing: 10 november 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klager is het niet eens met de handelwijze van beklaagde als gezinsvoogd. Beklaagde zou zich jegens klager niet neutraal opstellen, onvolledige rapportages maken, niet eerlijk zijn geweest tijdens een zitting bij de rechtbank en ten slotte niet transparant te hebben gehandeld.

Klacht

Klager verwijt beklaagde dat zij zich niet neutraal opstelt. Ten tweede is de rapportage van beklaagde onvoldoende, onvolledig en onzorgvuldig onderbouwd. Ten derde verwijt klager beklaagde niet eerlijk te zijn geweest tijdens een rechtszaak. Tot slot wordt beklaagde verweten niet transparant gehandeld te hebben.

Beslissing

Het CvT verklaart alle klachtonderdelen ongegrond. Ten aanzien van de inhoudelijke beoordeling van het eerste klachtonderdeel oordeelt het CvT dat er geen concrete gevallen zijn aangedragen waaruit blijkt dat beklaagde niet neutraal is geweest. Het tweede klachtonderdeel is ongegrond omdat beklaagde voldoende heeft onderbouwd waarom het betreffende stuk pas later naar de rechtbank is gestuurd. Het derde klachtonderdeel is ongegrond omdat uit het dossier niet blijkt dat beklaagde onjuiste mededelingen heeft gedaan tijdens de zitting. Het laatste klachtonderdeel is ongegrond omdat beklaagde heeft onderbouwd voldoende transparant te hebben gehandeld jegens klager.