Klager wil na ingediend beroep en na een door SKJ gegeven uitstel nog een verruiming van de beroepstermijn

Zaaknummer: 16.003B (15.055T)
Datum beslissing: 10 augustus 2016
Oordeel: beroep niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Zie voor de beslissing van het College van Toezicht: zaaknummer 15.055T

Na een pro forma beroepschrift heeft klager van SKJ nog een termijn van 4 weken gekregen om het beroepschrift aan te vullen.

Het door klager ingestelde beroep, dat door haar tijdig binnen de beroepstermijn is ingesteld, houdt niet meer in dan een korte omschrijving van een vijftal klachten, waarbij ze in het ongelijk is gesteld in de beslissing van het College van Toezicht van 7 maart 2016.

In het beroepschrift geeft klager niet aan, waarom het oordeel van het College van Toezicht op die 5 onderdelen onjuist zou zijn. Het gaat hier om de gronden die in een appelschrift op straffe van niet-ontvankelijkheid dienen te worden vermeld. SKJ heeft klager op basis van artikel 12.7 Tuchtreglement SKJ nog 4 weken de tijd gegeven haar beroepschrift aan te vullen, waarvan appellante geen gebruik heeft gemaakt.

Conclusie: klager niet ontvankelijk in hoger beroep.