Een maatregel van waarschuwing wordt opgelegd omdat beklaagde vader niet heeft geïnformeerd over het hulpverleningstraject van zijn zoon (in het gezin van de moeder) en een gesprek op school

Zaaknummer: 16.012T
Datum beslissing: 21 december 2016
Oordeel: beide klachtonderdelen gegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

Klacht

Klager verwijt beklaagde het volgende: beklaagde heeft klager, als ouder met gezag, niet betrokken en niet geïnformeerd over zijn rol als hulpverlener in het gezinssysteem van moeder. Beklaagde heeft tevens zonder overleg met klager een gesprek gevoerd over zijn zoon op school.

Beslissing

Het CvT verklaart de klacht in beide onderdelen gegrond. Hoewel het begrijpelijk is dat beklaagde zich in eerste instantie heeft gericht op moeder en haar hulpvragen, had beklaagde in elk geval klager moeten informeren toen zijn zoon niet naar klager wilde en beklaagde individueel met de zoon in gesprek wilde gaan. Een hulpverlener is immers gehouden informatie te verstrekken aan de gezaghebbende ouder(s). Dat beklaagde als hulpverlener in het gezin van moeder was aangesteld doet hier niet aan af. Hij had het gehele gezinssysteem van moeder in kaart moeten brengen en daartoe behoort ook een gesprek met klager als gezaghebbend ouder. Beklaagde had hierdoor een completer beeld kunnen krijgen van de situatie en de visie van klager kunnen betrekken en naar aanleiding daarvan zijn strategie in deze kunnen bepalen. Door dit alles heeft beklaagde geen adequate hulpverlening geboden. Dat beklaagde niet over de gegevens van klager beschikte, doet hier niet aan af. Ook ten aanzien van het gevoerde gesprek op school had beklaagde klager hierover – vooraf – moeten informeren. Het College legt aan beklaagde een maatregel van waarschuwing op.