Medewerker jeugdzorginstelling is tekortgeschoten in het tot stand brengen van een werkrelatie met moeder

Zaaknummer: 15.027T
Datum beslissing: 25 januari 2016
Oordeel: deels gegrond, deels ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Beslissing

Het College is van oordeel dat de jeugdprofessional is tekort geschoten in het tot stand brengen van een goede samenwerking met moeder, en niet duidelijk heeft kunnen maken dat de zorgverlening zowel ten dienste van de jeugdige als de ouder staat. Een jeugdprofessional dient te reflecteren op de vaardigheden van cliënten zodat een goede samenwerking tot stand komt. Dit is onvoldoende gebleken. Evenmin is gebleken dat moeder door beklaagde is betrokken in de besluitvorming, of dat moeder goed is geïnformeerd over het zorgtraject en de uiterste consequenties hiervan. Het College overweegt dat beklaagde nadrukkelijker, bijvoorbeeld schriftelijk, en tussentijds, moeder had moeten informeren over de gemaakte afspraken. Het College overweegt dat het de verwijtbaarheid van het handelen echter onvoldoende kan wegen nu moeder daags voor de hoorzitting bericht dat zij afziet van de mogelijkheid om haar klachten mondeling toe te lichten. Er wordt geen maatregel opgelegd.