Moeder dient zes klachten in tegen gezinsvoogd betreffende de uitvoering van de ondertoezichtstelling en de machtiging tot uithuisplaatsing

Zaaknummer: 16.015T
Datum beslissing: 7 november 2016
Oordeel: klachten ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klacht

Klager verwijt beklaagde het volgende: beklaagde heeft klaagster vluchtgevaarlijk genoemd en gediagnosticeerde uitlatingen over klaagster en haar twee kinderen in rapportages vermeld. Beklaagde heeft onduidelijk gecommuniceerd met klaagster en haar kinderen. Beklaagde heeft onnodig stress veroorzaakt bij haar kinderen door duidelijkheid te beloven terwijl dit niet haalbaar is geweest. Beklaagde heeft geen duidelijkheid geboden over een bezoekregeling voor de kinderen en is onzorgvuldig geweest. De kinderen zijn bij vele verschillende adressen ondergebracht. Beklaagde heeft gehandeld zonder volledige informatie te gebruiken. Er is geen Plan van Aanpak opgesteld. Ook is geen bezoekregeling vastgesteld.

 

Beslissing

Het CvT verklaart alle klachten ongegrond. Het gebruik van het woord ‘vluchtgedrag’ acht het College ongelukkig maar niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Nu klaagster niet onderbouwd heeft welke gediagnosticeerde uitlatingen beklaagde in de rapportages vermeld heeft, is het klachtonderdeel ongegrond. Ook de tweede klacht wordt ongegrond verklaard nu het CvT uit de stukken en de mondelinge behandeling niet kan afleiden dat beklaagde onvoldoende met klaagster heeft gecommuniceerd. De overige klachten worden eveneens ongegrond verklaard. Onder de gegeven omstandigheden heeft beklaagde met spoed moeten handelen. Het is begrijpelijk dat beklaagde de kinderen over de termijn van de uithuisplaatsing geen duidelijkheid heeft kunnen bieden. Na de uithuisplaatsing van de kinderen is geen nieuw plan van aanpak door beklaagde opgesteld omdat de situatie met betrekking tot de uiteindelijke woonplek van de kinderen lang onduidelijk was in verband met de diverse wisselingen daarvan in 2015. Het College is van oordeel dat klaagster kan worden toegegeven dat deze situatie (te) lang geduurd heeft. Nu beklaagde de kinderen in korte tijd tweemaal elders heeft moeten plaatsen en de situatie daarna ook nog onduidelijk was, kan beklaagde hiervan echter geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt. Het College acht het voorts begrijpelijk dat het vaststellen van een meer definitieve bezoekregeling niet mogelijk was.