Moeder uit diverse klachten over het handelen van twee gezinsvoogden die elkaar hebben opgevolgd

Zaaknummer: 15.098Ta/15.098Tb
Datum beslissing: 19 juli 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Moeder uit diverse klachten over het handelen van twee gezinsvoogden die elkaar hebben opgevolgd. Moeder heeft onder meer geklaagd dat beide gezinsvoogden hebben gedreigd met het informeren van de rechtbank als zij het ergens niet mee eens was, en dat de gezinsvoogden niet bemiddelden tussen de ouders. Het College stelt op grond van artikel A van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker dat het de taak van de gezinsvoogd is om ervoor te zorgen dat er hulpverlening wordt ingezet voor het kind, en de rechter te informeren. Het is niet de taak van de gezinsvoogd om te bemiddelen tussen de ouders. Het College acht zich niet bevoegd om te oordelen over de continuering van de bezoekregeling, omdat dit een beslissing is die de rechter moet nemen.

Met betrekking tot de klacht van moeder dat de gezinsvoogden hebben nagelaten om een evaluatieverslag te overleggen aan de kinderrechter overweegt het College dat de gezinsvoogden kennis had moeten nemen van dit verslag zodra zij het hadden ontvangen. Omdat de rechtbank wel kennis heeft kunnen nemen van dit verslag en de gezinsvoogden een toelichting hierop kon geven, zijn de gezinsvoogden echter binnen de grenzen van een bekwame beroepsuitoefening gebleven. Verder is het College van oordeel dat het de gezinsvoogden had gesierd indien zij nader onderzoek hadden gedaan naar hoe vader aan het geheime adres van moeder is gekomen, maar dat dit nalaten niet tuchtrechtelijk verwijtbaar is.

Klik hier voor de beslissing 15.098Tb