Moeder en gezinsvoogd gaan beide in beroep tegen beslissing van het College van Toezicht. Het College van Beroep handhaaft de beslissing en opgelegde waarschuwing van het College van Toezicht.

Zaaknummer: 17.007B (16.035T)
Datum beslissing: 5 december 2017
Oordeel: beroep ongegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

Zie voor de beslissing van het College van Toezicht: zaaknummer 16.035T.

Klaagster is moeder van vier kinderen, waarvan een kind na de scheiding van de ouders onder toezicht is gesteld. De ondertoezichtstelling liep van 21 mei 2015 tot 21 mei 2017 en werd uitgevoerd door beklaagde. Het College van Toezicht heeft de zes ingediende klachten deels gegrond en deels ongegrond verklaard en aan beklaagde de maatregel van waarschuwing opgelegd. Beide partijen zijn in beroep gegaan voor zover zij in het ongelijk zijn gesteld.

Het College van Beroep is van oordeel dat beklaagde tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld, nu hij voor een andere en meer neutrale plaats had moeten kiezen dan een plaats in de woning en in het bijzijn van een gezin uit het netwerk van de ex-partner van klaagster. Dit gezin had nadrukkelijk niet het vertrouwen van klaagster, hetgeen bij beklaagde voldoende bekend was. Het College van Beroep deelt dan ook het oordeel van het College van Toezicht, dat beklaagde door een gesprek daar toch te willen laten gebeuren, onvoldoende blijk heeft gegeven van onpartijdigheid. Daarnaast heeft beklaagde in de gegeven situatie onvoldoende ondernomen om klaagster geïnformeerd te houden over het welzijn van haar kind na de spoed uithuisplaatsing.

Nu alle grieven in beroep falen, blijft de gehele beslissing van het College van Toezicht in stand. Het College van Beroep is van oordeel dat verweerder bij zijn handelen onvoldoende acht heeft geslagen op de in de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker onder artikel 2E (respect) en 2J (vertrouwelijkheid) opgenomen gedragsregels. Alle omstandigheden van het geval in aanmerking nemende, acht het College van Beroep, met het College van Toezicht, de maatregel van waarschuwing passend en geboden.