Moeder klaagt dat gezinsvoogd de bezoekregeling met haar dochter niet heeft uitgebreid

Zaaknummer: 15.022T
Datum beslissing: 3 december 2015
Oordeel: deels ongegrond en deels niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Gezinsvoogd heeft geprobeerd moeder te betrekken bij de opzet van het Plan van Aanpak, en heeft zonder moeder hierin te kennen de definitieve versie aan moeder en zijn leidinggevende gezonden. De gezinsvoogd erkent zowel in zijn verweerschrift als tijdens de mondelinge behandeling bij het College dat hij moeder een termijn had moeten geven waarbinnen zij kon reageren. Het College is van oordeel dat gezinsvoogd voldoende heeft gereflecteerd op zijn handelen, en hiermee binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening is gebleven.

Moeder klaagt dat gezinsvoogd de bezoekregeling met haar dochter niet heeft uitgebreid, wat volgens haar in strijd is met een beschikking van de rechtbank waarin staat dat het binnen een aanvaardbare termijn duidelijk moet worden of moeder al dan niet verantwoordelijkheid gaat dragen voor de zorg van haar dochter. De gezinsvoogd heeft naar voren gebracht dat door de gecertificeerde instelling is besloten dat er geen mogelijkheden zijn voor klaagster om haar dochter langdurig stabiele veiligheid te kunnen bieden, en daarom is ervoor gekozen om moeder hier zo spoedig mogelijk duidelijkheid over te bieden. Naar het oordeel van het College getuigt dit niet van klachtwaardig handelen.