Moeder klaagt dat de gezinsvoogd haar onheus heeft bejegend

Zaaknummer: 15.066T
Datum beslissing: 19 juli 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Moeder klaagt dat de gezinsvoogd haar onheus bejegend, de verkeerde prioriteit stelt door zich te richten op de scheidingsproblematiek van ouders in plaats van het bieden van psychologische hulp aan de kinderen, en voelt zich niet gehoord door de gezinsvoogd. Alle klachtonderdelen zijn ongegrond. Vanwege het feit dat de gezinsvoogd vanaf het begin van haar betrokkenheid met ouders heeft gecommuniceerd over de zorgverlening, en heeft geluisterd naar de wensen van moeder, is het College van oordeel dat van een gebrekkige communicatie of bejegening niet kan worden gesproken. De overwegingen van de gezinsvoogd voor de door haar ingezette hulpverlening, gericht op de scheidingsproblematiek van ouders, zijn voldoende helder.