Moeder klaagt over het handelen van de gezinsvoogd met betrekking tot het verstrekken van informatie aan de Raad en de Rechtbank

Zaaknummer: 16.091T
Datum beslissing: 6 februari 2016
Oordeel: klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klacht

Klaagster verwijt beklaagde van het doen van gelogen en onzorgvuldige uitlatingen aan de Raad. Uit de overhandigde schriftelijke weergave van het telefonische contact zou volgens klager moeten blijken dat beklaagde onwaarheden zou hebben gezegd over klaagster en/of haar zoon. Het blijft bij een algemene klacht. Niet wordt aangegeven uit welke passages dit reeds zou moeten blijken. Voorts zou beklaagde misbruik hebben gemaakt van haar gezag en de positie als gezinsvoogd om aan een raadsrapport die inhoud te geven die wenselijk wordt geacht voor het winnen van een rechtszaak.

Beslissing

Het CvT verklaart alle klachtonderdelen ongegrond. Het eerste klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard, omdat na het lezen van de transcriptie van het telefonische gesprek op geen enkele manier kan worden vastgesteld dat beklaagde de onwaarheid spreekt over klaagster en/of haar zoon. Dit wordt afgeleid uit de contactverslagen die door beklaagde zijn opgemaakt tijdens de gesprekken van klaagster en beklaagde. Klaagster heeft deze contactverslagen niet betwist. Voorts wordt het tweede klachtonderdeel ongegrond verklaard, omdat het betreffende raadsrapport waaruit de misbruik van positie zou moeten volgen niet is opgesteld door beklaagde. Het interview met beklaagde betreft slechts een onderdeel van het raadsrapport terwijl de rechter zich bij het nemen van zijn beslissing baseert op het gehele raadsrapport.