Moeder klaagt over jeugdzorgwerker wegens het opschorten van de omgangsregeling tussen haar en de kinderen

Zaaknummer: 16.158T
Datum beslissing: 13 juli 2017
Oordeel: alle klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Moeder (hierna: klaagster) klaagt over handelen jeugdzorgwerker (hierna: beklaagde) in het kader van de ondertoezichtstelling (hierna: OTS).

Klacht

De klachten van klaagster zien in de kern op de opschorting van de omgangsregeling en de rol die beklaagde hierin heeft gespeeld.

Vanaf de aanvang van de OTS zijn er bij beklaagde volgens klaagster gedachten tot stand gekomen over seksueel overschrijdend gedrag dat gepleegd zou zijn door een vriend van klaagster, welke gedachten volgens klaagster niet objectief zijn. Dit heeft – onder andere – geleid tot een opschorting van de omgangsregeling van klaagster met haar kinderen.

Beslissing

Het College is met beklaagde van oordeel dat hij, op grond van de hem beschikbare informatie, niet anders kon dan de omgang tussen klaagster en haar kinderen op te schorten. Beklaagde heeft in het belang van de veiligheid van de kinderen terecht het zekere voor het onzekere genomen. Het College staat achter die beslissing. Er is niet gebleken dat beklaagde door zijn handelen buiten de kaders van de voor hem geldende beroepscode is getreden. Het College verklaart alle klachtonderdelen ongegrond.