Moeder klaagt met meerdere klachten tegen twee gezinsvoogden

Zaaknummer: 15.083Ta/Tb
Datum beslissing: 3 mei 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Moeder klaagt in twee zaken bij het College van Toezicht over het handelen van twee gezinsvoogden. Kort gezegd klaagt moeder over de (continuerende) uithuisplaatsing van haar zoon, dat de gezinsvoogden haar chanteren en dreigen met ontheffing van gezag, partijdigheid, dat de gezinsvoogden niet helpend zijn bij de verstoorde relatie tussen moeder en vader en de huidige omgangsregeling. Het College heeft op basis van de stukken en de mondelinge behandeling bij het College geen tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen van de gezinsvoogden kunnen constateren, en verklaart alle klachtonderdelen ongegrond.

Klik hier voor beslissing 15.083Tb