Moeder klaagt over de nalatigheid van de jeugdbeschermer omdat hij geen initiatieven heeft genomen om de ondertoezichtstelling te verlengen. Het College komt tot het oordeel dat de klacht ongegrond is.

Zaaknummer: 16.167T
Datum beslissing: 13 juli 2017
Oordeel: alle klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Jeugdbeschermer (beklaagde) wordt door moeder aangeklaagd – onder andere – omdat hij geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor haar zoon. Het ging niet goed met haar zoon en toch heeft beklaagde de ondertoezichtstelling (hierna: OTS) af laten lopen en geen verzoek gedaan tot verlenging hiervan.

Klacht

Klaagster verwijt beklaagde – kort weergeven – het volgende. De beklaagde is nalatig. De beklaagde heeft geen verantwoordelijkheid genomen voor de zoon van klaagster. De beklaagde heeft, ondanks aandringen van hulpverlening en de advocaat, geen verzoek om verlenging van de OTS bij de rechtbank gedaan. Beklaagde heeft geweigerd om een bijzonder curator, terwijl dit opschortende voorwaarde was voor het opheffen van de OTS, aan te stellen. Beklaagde heeft onvolledige rapportages ingestuurd naar de Raad voor de Kinderbescherming. Beklaagde is partijdig. Beklaagde heeft geweigerd te communiceren met de advocaat van klaagster. Beklaagde heeft niet gecommuniceerd met de nieuwe gezinsvoogd over de regie van de hulpverlening en de vaste afspraken die daarover zijn gemaakt.

Beslissing

Naar het oordeel van het CvT is, in het kader van de benoeming van de bijzonder curator, de beklaagde er terecht vanuit gegaan dat de ouders dit zelf, samen met All-in the family, in gang  zouden zetten. Klaagster heeft ter zitting ook bevestigd dat de hulpverlening, na afloop van de OTS, op vrijwillige basis is voortgezet. Daar er voor zowel de beklaagde als de Raad geen aanleiding was voor een verlenging van de OTS, is een dergelijk verzoek bij de rechtbank niet gedaan. Ook uit hetgeen overig is gesteld door klaagster blijkt niet dat beklaagde niet in overeenstemming met de beroepscode heeft gehandeld. Het CvT verklaart alle klachtonderdelen ongegrond.