Moeder klaagt nog een keer over samenwerking met gezinsvoogd

Zaaknummer: 16.001T
Datum beslissing: 5 juli 2016
Oordeel: deels ongegrond, deels niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Moeder klaagt over de samenwerking met de gezinsvoogd. Na een eerdere beslissing van het College van Toezicht van SKJ is deze niet verbeterd. Ook klaagt moeder over de wijze van communicatie en dat de gezinsvoogd niet respectvol en professioneel handelt. Naar het oordeel van het College heeft de gezinsvoogd voldoende aannemelijk gemaakt dat zij na de eerdere beslissing (zaak 15.012T) heeft geprobeerd de samenwerking te verbeteren. Er zijn gesprekken gevoerd waaruit nieuwe afspraken zijn voortgekomen, de gezinsvoogd neemt bewust afstand tijdens bezoeken en laat een collega meelezen met de e-mails die zij voornemens is aan moeder te sturen. Het klachtonderdeel is ongegrond.

Het College is niet bevoegd te oordelen over instellingsbesluiten, omdat dit niet het handelen van de gezinsvoogd betreft. Deze klachtonderdelen zijn niet-ontvankelijk.