Moeder klaagt over onbereikbaarheid van gezinsvoogd

Zaaknummer: 15.010T
Datum beslissing: 29 september 2015
Oordeel: deels ongegrond, deels niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Dochter woont vanaf haar tweede jaar in een pleeggezin. Moeder en dochter hebben eenmaal per maand een uur omgang met elkaar. Een verzoek van moeder tot uitbreiding van de omgangsregeling is afgewezen. De klacht van moeder heeft betrekking op het niet aanwezig zijn van de gezinsvoogd bij een door moeder georganiseerde eigen kracht-conferentie, en de onbereikbaarheid van de gezinsvoogd. Zij heeft ook een klacht ingediend bij de instelling waar de gezinsvoogd werkt, maar hier heeft zij niks meer van gehoord. Nu dit klachtonderdeel geen betrekking heeft op het handelen van de gezinsvoogd, is klaagster niet ontvankelijk in dit klachtonderdeel.

De gezinsvoogd heeft naar voren gebracht dat zij, behalve het gedeelte over de eigen kracht-conferentie, niet weet over welke situatie(s) moeder het heeft wanneer zij klaagt over de onbereikbaarheid. Wellicht komt dit gevoel van moeder voort uit het contact dat de afgelopen maanden minder is geworden dan voorheen. Verder heeft de gezinsvoogd te kennen gegeven dat zij een eigen kracht-conferentie met als onderwerp de omgang met dochter niet zinvol heeft geacht. Zij heeft hierover contact gehad met een co├Ârdinator van de conferentie, en bij haar aangegeven dat zij niet zou komen. Het klachtonderdeel is ongegrond.