Moeder klaagt over gezinsvoogd omdat zij zich niet genoeg zou inzetten

Zaaknummer: 16.002T
Datum beslissing: 19 juli 2016
Oordeel: alle klachten ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Moeder van dochter R. (1999) en zoon S. (2003) klaagt over o.a. het onvoldoende communiceren met moeder, beloftes niet nakomen, het niet opstarten van een pleegouderonderzoek voor R. en zonder toestemming contact opnemen met vader, die uit het ouderlijk gezag ontheven is.

Het College overweegt dat de gezinsvoogd in het belang (in overleg) met R. heeft gehandeld. Moeder is in de gelegenheid gesteld om haar mening te geven. De mening van moeder als ouder met gezag kan niet zwaarder wegen dan het belang van R. Bij een ots staat het belang van R. voorop. In het dossier zijn verder geen aanknopingspunten te vinden die de standpunten van moeder ondersteunen. Als biologische ouder heeft vader recht op informatie. Het telefonisch inlichten van moeder hierover was wenselijk geweest maar weegt niet zo zwaar dat de gezinsvoogd een tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt.

Het College van Toezicht verklaart de klachten ongegrond.