Moeder klaagt over raadsonderzoeker, het College verklaart alle klachtonderdelen ongegrond.

Zaaknummer: 16.144Tf
Datum beslissing: 15 juni 2017
Oordeel: alle klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Moeder klaagt raadsonderzoeker aan wegens haar werkwijze bij het onderzoeken van een melding van Veilig Thuis.

Klacht

Klaagster verwijt beklaagde –kort weergeven– het volgende. Ten eerste dat beklaagde onprofessioneel en niet respectvol heeft gehandeld. Ten tweede dat beklaagde zich dwingerig heeft opgesteld. Ten derde dat beklaagde de zaak niet voldoende heeft onderzocht. Ten vierde dat beklaagde niet naar klaagster heeft geluisterd. Ten vijfde dat beklaagde te weinig begrip heeft getoond voor onvoorziene omstandigheden.

Beslissing

Het CvT verklaart alle klachtonderdelen ongegrond. Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is niet gebleken dat beklaagde onprofessioneel heeft gehandeld, integendeel. Hoewel het CvT kan begrijpen dat het op klaagster over zou kunnen komen dat een raadsonderzoeker zich dwingend opstelt, het is nu eenmaal de taak van beklaagde om een dergelijk onderzoek uit te voeren. Niet is gebleken dat beklaagde tijdens het onderzoek buiten de kaders van de beroepscode is getreden. Geen van de klachtonderdelen is gegrond en er kan beklaagde geen enkel tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt.