Moeder klaagt over slechte communicatie en samenwerking van de gezinsvoogd

Zaaknummer: 15.055T
Datum beslissing: 7 maart 2016
Oordeel: deels gegrond en deels ongegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

Let op: in deze zaak is beroep ingesteld. Zie voor de beslissing van het College van Beroep: zaaknummer 16.003B

De gezaghebbende moeder klaagt over slechte communicatie en samenwerking van de gezinsvoogd met betrekking tot de omgangsregeling van haar zoontje met vader. Het College stelt vast dat de gezinsvoogd onvoldoende heeft kunnen uitleggen dat de veiligheid van het kind voldoende gewaarborgd is bij uitbreiding van de omgang met vader. Bovendien heeft de gezinsvoogd zich onvoldoende ingespannen voor wat betreft de communicatie en samenwerking daaromtrent met moeder. Daarmee heeft de gezinsvoogd in strijd gehandeld met artikel A en D van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker.

Met betrekking tot de op te leggen maatregel overweegt het College enerzijds dat beklaagde weliswaar een aantal beroepsregels heeft geschonden, maar anderzijds dat ter zitting is gebleken dat beklaagde beschikt over reflectief vermogen en dat zij actief bezig is met haar professionele ontwikkeling. Op grond van deze overwegingen acht het College de maatregel van waarschuwing passend.

Overige klachtonderdelen over partijdigheid, privacy, het niet nakomen van beloften en niet ontvankelijk zijn voor kritiek door beklaagde, zijn voor het College niet vast komen te staan en om die reden ongegrond verklaard.