Moeder met meerdere klachten klaagt in het bijzonder om bezoekmomenten

Zaaknummer: 15.005T
Datum beslissing: 17 september 2015
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Moeder, sinds 2005 ontheven van het gezag van haar dochter S. die in een pleeggezin woont, dient een klacht in tegen de gezinsvoogd over het verstrekken van onjuiste gegevens, niet handelen in het belang van haar dochter en machtsmisbruik. In het bijzonder vindt moeder dat gezinsvoogd meer bezoekmomenten voor haar en haar dochter had moeten regelen.

De gezinsvoogd voert op alle onderdelen gemotiveerd verweer. Zo zijn er wel degelijk afspraken gemaakt, op verzoek van moeder telefonisch of face-to-face omdat zij dit prettiger vindt dan schriftelijk. Moeder heeft zich echter zelf meerdere malen niet aan gemaakte afspraken gehouden. Ook heeft de gezinsvoogd, in overleg met andere professionals, bepaald dat meer contact van S. met haar moeder schadelijk is voor de ontwikkeling van S.

Het College stelt vast dat de gezinsvoogd heeft gehandeld vanuit een visie waarbij het belang van S. altijd voorop heeft gestaan en dus heeft gehandeld zoals het een zorgvuldig handelend jeugdzorgwerker betaamt. Alle klachten worden ongegrond verklaard.