Moeder heeft meerdere klachten over oudervoogd

Zaaknummer: 15.009T
Datum beslissing: 17 september 2015
Oordeel: deels ongegrond, deels niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Moeder van 2 dochtertjes, gescheiden en met gedeeld ouderlijk gezag, klaagt over oudervoogd omdat zij de belangen van de kinderen niet zou hebben gediend, tekort zou zijn geschoten in integriteit en bejegening en een bijzonder amicale verhouding zou hebben met vader. Het College van Toezicht verklaart alle klachten ongegrond.

De kinderen zijn, na een weekend waarin zij bij vader verbleven, uit huis geplaatst bij een pleeggezin. Mogelijk is er tijdens dit weekend sprake geweest van seksueel misbruik van de kinderen. Moeder verwijt de oudervoogd dat de rechter door haar toedoen, en op grond van onjuiste informatie is gekomen tot de beslissing om de kinderen uit huis te plaatsen.

De oudervoogd geeft aan dat zij heeft geluisterd naar moeder en niet partijdig is, maar dat zij in visie verschillen over welke stappen gemaakt moeten worden in het belang van de ontwikkeling van de kinderen. Het College stelt vast dat alle klachten ongegrond zijn en dat de oudervoogd heeft gehandeld zoals het een zorgvuldig  handelend oudervoogd betaamt.