Onduidelijkheden over de taken van jeugdzorgwerker tussen twee instellingen

Zaaknummer: 15.057T
Datum beslissing: 8 maart 2016
Oordeel: deels gegrond en deels ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De betrokkenheid van de jeugdzorgwerker met klager heeft plaatsgevonden vanuit een pilot tussen twee zorginstellingen. De jeugdzorgwerker was voor de helft van haar werktijd gedetacheerd bij de instelling van waaruit vader hulpverlening kreeg aangeboden.

Het College is van oordeel dat beklaagde beter had moeten uitleggen hoe de verdeling van haar taken tussen de twee instellingen geregeld was, om verwarring te voorkomen. Daarnaast is zij onvoldoende zorgvuldig omgegaan met de door klager verleende toestemming om informatie bij derden op te vragen. Het College houdt echter rekening met het feit dat het handelen van beklaagde mede is veroorzaakt door onduidelijkheden in verband met de transitie van taken van de instelling naar andere hulpverlenende instanties, met het feit dat beklaagde inmiddels wegens haar leeftijd niet meer in de jeugdzorg werkzaam is, alsmede met de omstandigheid dat soortgelijke klachten van klager reeds door de instelling in een gesprek met klager en beklaagde naar tevredenheid zijn besproken. Dit alles is voor het College aanleiding om geen maatregel op te leggen.