Onzorgvuldig handelen door de organisatie is de individuele gezinsvoogd niet te verwijten

Zaaknummer: 15.001B
Datum beslissing: 5 april 2016
Oordeel: deels ongegrond, deels niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klager vindt dat de gezinsvoogd zich onvoldoende heeft ingezet om tot een vruchtbare samenwerking met hem en zijn ex-partner te komen en om daarvoor hulpverlening in te zetten. Volgens klager heeft een casemanager/contactpersoon een andere functie dan gezinsvoogd, heeft voor de eerste begeleide omgangsregeling geen kennismakingsgesprek met de gezinsvoogd plaats gevonden, is de omgangsregeling niet adequaat begeleid, integendeel eerder ondermijnd en heeft de gezinsvoogd aan hem verkapte aanwijzingen gegeven.

De gezinsvoogd heeft onder meer het verweer gevoerd, dat de klachten zijn ingediend voordat hij formeel geregistreerd was.

Het College van Beroep oordeelt als volgt. Bij BAMw is gebruikelijk geweest dat na de aanvraag tot registratie het enige tijd duurde voordat alle gegevens voor die registratie door het BAMw register waren verzameld; zodra dit het geval was, werd de registratie met terugwerkende kracht tot de datum van aanvraag verleend. De datum van de aanvraag kan ook thans in redelijkheid worden aangehouden omdat de aanvrager vanaf die datum registratie wenste en daarmee ook alle gevolgen die aan die registratie zijn verbonden. Klachten zijn in zoverre ontvankelijk.

Inhoudelijk kan een gezinsvoogd niet verantwoordelijk worden gehouden voor onzorgvuldige communicatie of organisatorische keuzes die gemaakt zijn door de organisatie. Zo kon er geen kennismakingsgesprek worden ingepland door de gezinsvoogd voorafgaand aan de begeleide omgang – hetgeen volgens het College wel de nadrukkelijke de voorkeur verdient – doordat de gezinsvoogd slechts enkele dagen van te voren op de hoogte werd gesteld van de overdracht van werkzaamheden.

De klacht van vader dat de gezinsvoogd hem verkapte aanwijzingen geeft berust op een onjuiste rechtsvatting, omdat aan een ouder zonder gezag geen schriftelijke aanwijzing kan worden gegeven. Het is aan vader om de adviezen betreffende de omgangsregeling ter harte te nemen of te negeren.

De overige grieven zijn kennelijk niet ontvankelijk of zijn niet komen vast te staan..

Het College verklaart het de klachten in beroep kennelijk niet ontvankelijk c.q. ongegrond.