Pleegouders verwijten voorbereider pleegouderschap dat het voorbereidend proces niet juist is doorlopen

Zaaknummer: 15.102T
Datum beslissing: 6 juni 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klagers zijn afgewezen als pleegouders na het proces ‘Aspirant Pleegouderschap’ te hebben doorlopen onder begeleiding van de voorbereider pleegouderschap. Ze verwijten de voorbereider dat dit proces niet juist is doorlopen, en dat ze door haar onheus zijn bejegend.

Op grond van de stukken en de toelichting van de voorbereider tijdens de mondeling behandeling is het College ervan overtuigd geraakt dat de voorbereider zich voldoende heeft ingespannen om het traject ‘Aspirant Pleegouderschap’ op correcte wijze te doorlopen. Van belang is dat er op meerdere momenten overleg is gevoerd met collega’s en er duidelijk is gecommuniceerd naar de aspirant pleegouders. Naar het oordeel van het College is niet gebleken dat de voorbereider de aspirant pleegouders onheus heeft bejegend. Met betrekking tot de kritische vragen heeft zij gemotiveerd uiteengezet dat zij hiermee heeft beoogd dat de aspirant pleegouders zouden nadenken over het pleegouderschap.