Pleegzorgmedewerkster wordt door uit ouderlijke gezag ontheven vader aangeklaagd

Zaaknummer: 15.106T
Datum beslissing: 29 augustus 2016
Oordeel: alle klachten ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Zoon D. woont sinds 2004 in een pleeggezin. Moeder is inmiddels overleden en vader is sinds 2011 uit het ouderlijk gezag ontheven. Hij verwijt de pleegzorgmedewerkster dat zij hem belemmerd in het contact met zijn zoon en dat hij niet wordt voorzien in informatie met betrekking tot de ontwikkeling van zijn kind.

De pleegzorgmedewerkster voert als verweer aan dat vader de meeste van zijn klachten niet goed onderbouwd. Het is haar dan ook niet duidelijk wat haar precies wordt verweten. Verder heeft vader geen gezag meer over zijn zoon, waardoor hij niet zonder meer recht heeft op informatie betreffende zijn kind. De informatie die hij wel krijgt, dient niet door pleegzorgmedewerkster te worden verstrekt, maar door de instantie waarvoor zij werkt. Het College is van mening dat de pleegzorgmedewerkster geheel in lijn met haar beroepsnorm heeft gehandeld.

Het College van Toezicht verklaart alle negen klachten ongegrond.