Pleegzorgwerkster volgens College van Toezicht niet tekort geschoten in haar zorgplicht: de klachten zijn ongegrond

Zaaknummer: 15.039T
Datum beslissing: 31 maart 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Het College stelt vast dat beklaagde niet in haar zorgplicht als pleegzorgwerker tekort is geschoten. Een deel van de klachten mist feitelijke grondslag of de feitelijke gang van zaken kan niet in redelijkheid worden vastgesteld. Ten aanzien van de werkrelatie met klaagster oordeelt het College dat beklaagde op zorgvuldige wijze heeft geprobeerd om contact op te bouwen. Beklaagde voert gemotiveerd aan op welke momenten en op welke wijze zij naar klaagster heeft willen luisteren. De klachten zijn ongegrond.