Raadsonderzoeker wordt aangeklaagd door moeder van E. omdat zij het niet eens is met de inhoud van het opgestelde raadsrapport en de wijze waarop dit tot stand is gekomen.

Zaaknummer: 16.019T
Datum beslissing: 15 augustus 2016
Oordeel: alle klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klacht

Moeder heeft eenhoofdig ouderlijk gezag over dochter E. Vader is niet meer in beeld. Na een melding bij de Raad voor de Kinderbescherming (verder: de Raad) is E. in eerste instantie vrijwillig door moeder bij opa en oma moederszijde geplaatst. Op een gegeven moment wilde moeder E. weer thuis laten komen. Opa en oma en ook E. zelf wilden dit niet. Daarop is de raadsonderzoeker begonnen met een beschermingsonderzoek.

Moeder vindt dat de raadsonderzoeker het vertrouwen in de jeugdzorg heeft geschaad door onzorgvuldig onderzoek te doen. In het rapport zouden beweringen verdraaid zijn, er zijn slechts informanten benaderd waar moeder vooraf al problemen mee had en de raadsonderzoeker heeft niet geluisterd naar de kritiek die moeder op het rapport had.

De raadsonderzoeker heeft de indruk dat de verwijten van moeder vooral voortkomen uit een verschil van visie en inzicht over wat er in belang van E. is. Het blijkt dat de Raad met moeder heeft besproken welke informanten voor het rapport zouden worden benaderd en moeder heeft hier toestemming voor gegeven. Wel merkt het College op dat niet is gebleken dat de raadsonderzoeker schriftelijk heeft vastgelegd waarom een andere, door moeder aangereikte informant, niet is benaderd voor het onderzoek. Dit nalaten van handelen is echter binnen de grenzen van de beroepsnorm.

Beslissing

Het CvT verklaart alle klachtonderdelen ongegrond. Het College is van oordeel dat van een gebrekkige communicatie, inhoud of totstandkoming van het raadsrapport geen sprake is.