Stukgelopen communicatie tussen vader en gezinsvoogd is naar het oordeel van het College van Toezicht niet tuchtrechtelijk verwijtbaar aan gezinsvoogd

Zaaknummer: 15.093T
Datum beslissing: 6 juni 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Vader klaagt in de kern over communicatie van de gezinsvoogd: hij voelt zich in zijn zorgen over de kinderen onvoldoende gehoord. Beklaagde voert het verweer dat klager en moeder elkaar diskwalificeren wat zijn positie lastig heeft gemaakt, voorts herkent hij zich niet in de klachten van klager en heeft hij weloverwogen gehandeld. Het College stelt zich op het standpunt dat de gezinsvoogd zich op bepaalde punten meer had kunnen inzetten voor een werkbare situatie zodat de samenwerking tussen hem en vader niet was stukgelopen, maar acht dit nalaten niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. De overige klachtonderdelen zijn onvoldoende onderbouwd en niet vast komen te staan. Alle klachtonderdelen zijn ongegrond.