Terugwerkende kracht van registratie kan niet tot gevolg hebben dat het College met terugwerkende kracht bevoegd wordt tot de datum van indiening van de klacht

Zaaknummer: 15.094Tb
Datum beslissing: 13 december 2016
Oordeel: niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Beklaagde is op 7 januari 2014 opgenomen in het register BAMW. In november 2014 is deze registratie door SKJ overgenomen. Ter afronding van het registratieproces en ter activering van de registratie bij SKJ dienen aspirant-geregistreerden een activatiemail te beantwoorden. Op 18 maart 2015 heeft klaagster haar klacht ingediend. Op 18 maart 2016 heeft beklaagde de activatiemail beantwoord.

Klacht

De gezinsvoogd legt andersluidende adviezen van klaagster en deskundige derden naast zich neer en zij houdt de voortgang van onderzoeken op. De gezinsvoogd behandelt klaagster niet met respect. Zij neemt besluiten over de schoolgang van de kinderen en overlegt dit niet.

Beslissing

Beklaagde heeft op 18 maart 2016 met de beantwoording van de activatiemail de registratie bij SKJ voltooid. De akkoordverklaring heeft voor de ingang van de registratie bij SKJ terugwerkende kracht tot aan het moment van inschrijving in het register BAMW. Het CvT oordeelt dat de terugwerkende kracht van de inschrijving niet tot gevolg kan hebben dat het CvT met terugwerkende kracht, op de datum van indiening van de klacht, alsnog bevoegd wordt. Nu het CvT op 18 november 2015, ten tijde van de indiening van de klacht, niet bevoegd was, kan het CvT de klacht kan niet in behandeling nemen. Het CvT verklaart de klacht niet ontvankelijk.