Tussenbeslissingen: het College van Toezicht verklaart zich ontvankelijk en heropent het onderzoek

Zaaknummer: 14.002Tabc
Datum beslissing: 17 september 2015
Oordeel: ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Het College is van oordeel dat hij bevoegd is te oordelen over het handelen of nalaten van jeugdprofessionals in de periode vóór de erkenning van het beroepsregister van SKJ in november 2014. Het College stelt vast dat beklaagde al eerder is geregistreerd bij het door SKJ overgenomen Beroepsregister Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw), en ook daar onderworpen was aan de algemene tuchtnorm. Op grond hiervan komt het College tot het oordeel dat zij bevoegd is te oordelen over het handelen en nalaten van de jeugdprofessionals vanaf het moment van registratie bij het BAMw.

Lees meer: