Vader dient een klacht in tegen gezinsvoogd omdat twee van zijn kinderen zijn weggelopen tijdens een begeleid omgangsmoment en omdat beklaagde niet naar voren heeft gebracht dat de aangifte tegen klager is geseponeerd

Zaaknummer: 16.081T
Datum beslissing: 10 november 2016
Oordeel: klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klacht

Klager verwijt beklaagde het volgende: de kinderen zijn door beklaagde in een uiterst onveilige situatie gebracht. Beklaagde heeft de veiligheid van de kinderen tijdens de begeleide omgang niet kunnen garanderen. Beklaagde heeft het vertrouwen van klager meerdere malen geschonden (bijvoorbeeld door niet te vermelden dat de gedane aangifte tegen klager door beklaagde inmiddels is geseponeerd).

Beslissing

Het CvT verklaart de klacht in al zijn onderdelen ongegrond. Wat betreft het weglopen van de kinderen oordeelt het CvT dat niet alleen de beklaagde verantwoordelijk is voor de veiligheid van de kinderen tijdens de begeleide omgangsmomenten, ook klager heeft hier een eigen verantwoordelijkheid in. Op het moment dat de kinderen zijn weggelopen, heeft beklaagde adequaat gehandeld en actief naar hen gezocht. Het is het CvT niet gebleken dat beklaagde onjuist heeft gehandeld. Klager zelf heeft passief deel genomen aan de zoektocht naar de kinderen. Wat betreft het gegeven dat de beklaagde in de procedure de aangifte naar voren heeft gebracht, maar daarbij niet vermeld heeft dat de aangifte geseponeerd is, is het CvT van oordeel dat het niet noemen van een sepot op zichzelf onvoldoende is om tuchtrechtelijke verwijtbaarheid aan de zijde van beklaagde aan te nemen.