Vader en moeder verwijten hulpverleenster dat zij geen inzage in het dossier van moeder heeft gegeven. Klacht is ongegrond.

Zaaknummer: 16.056T
Datum beslissing: 16 september 2016
Oordeel: klacht ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klagers zijn de ouders van jeugdigen N. en D. Klagers zijn uit hun woning gezet. Klager is vervolgens bij zijn ouders ingetrokken en klaagster is met N. en D. bij haar moeder en broer gaan wonen. Vanaf 3 december 2014 is klaagster door een instelling begeleid, welke begeleiding gericht is op de inventarisatie van problemen en stabilisatie hiervan bij klaagster. Beklaagde is hulpverleenster van klaagster. Klager heeft meermalen aan beklaagde verzocht het dossier, dat betrekking heeft op het gezin van klagers, aan hem toe te zenden.

Klacht

Klagers verwijten beklaagde dat zij, ondanks meerdere verzoeken daartoe van klager, ten onrechte geen inzage in het dossier van klaagster heeft gegeven. Klagers hebben ook geen afschrift van het dossier ontvangen.

Beslissing

De behandeling van de klacht heeft in afwezigheid van klagers plaatsgevonden. Het College van Toezicht (CvT) heeft vastgesteld dat beklaagde alleen klaagster heeft begeleid. Om deze reden heeft de instelling slechts de beschikking over een dossier van klaagster. Voor zover de klacht van klagers inhoudt dat geen afschrift van klaagsters dossier aan klager wordt afgegeven, heeft het CvT geoordeeld dat niet is gebleken dat klaagster hiervoor toestemming heeft gegeven, hetgeen wel een formeel vereiste is. Voor zover de klacht van klagers inhoudt dat geen afschrift van het dossier van klaagster aan klaagster zelf wordt afgegeven, overweegt het CvT dat aantoonbaar is gebleken dat beklaagde bij herhaling aan klaagster te kennen heeft gegeven dat zij te allen tijde recht heeft op inzage in en afschrift van haar dossier en dat zij dat afschrift kan komen ophalen. Klaagster heeft echter nooit een afspraak gemaakt om haar dossier in te zien dan wel een afschrift van haar dossier op te halen. Gelet op het voorgaande heeft het CvT de klacht ongegrond verklaard.