Vader heeft 18 klachten tegen raadsonderzoeker

Zaaknummer: 16.009Ta
Datum beslissing: 22 juli 2016
Oordeel: niet gegrond of niet ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Vader klaagt er o.a. over dat beklaagde zaken heeft verdraaid in rapportages, hem heeft zwart gemaakt en onverantwoordelijk jegens moeder en het ongeboren kind heeft gehandeld. De raadsonderzoeker heeft er volgens klager bewust voor gezorgd dat het kind al bij de geboorte van hem werd afgepakt, door het onderzoek naar de veiligheid van het kind bewust te vertragen.

Het College stelt echter vast dat het onderzoek is afgerond op 28 oktober 2015, terwijl het kind geboren is op 10 januari 2016 en dat er geen aanwijzing was dat het kind te vroeg geboren zou worden. Daarom wordt dit klachtonderdeel ongegrond verklaard.

Vader klaagt ook over het niet op serieuze wijze verrichten van onderzoek in 2010. Omdat het handelen van de raadsonderzoeker in 2010 plaatsvond, voordat zij was geregistreerd, wordt deze klacht niet ontvankelijk verklaard. De rest van de klachten wordt, omdat de raadsonderzoeker gemotiveerd verweer voert en het College de door haar beschreven gang van zaken aannemelijk acht, ongegrond verklaard.

Het College stelt verder vast dat vader in zijn klaagschrift en in de bijlagen taalgebruik hanteert dat de grenzen van het betamelijke overschrijdt. Het College verklaart dat iedere volgende klacht van klager met dit soort taalgebruik niet in behandeling zal worden genomen.

Het College van Toezicht verklaart 17 klachten ongegrond en 1 klacht niet ontvankelijk.