Vader klaagt over de afweging van zijn belangen door gezinsvoogd

Zaaknummer: 15.029T
Datum beslissing: 9 februari 2016
Oordeel: deels gegrond, deels ongegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

Vader heeft uit een inmiddels ontbonden huwelijk een dochter die onder toezicht is gesteld. Ouders hebben gezamenlijk gezag, en dochter woont bij moeder. Toen dochter om een gesprek verzocht met vader, heeft de gezinsvoogd dit verzoek ingewilligd zonder toestemming te vragen aan vader.

Het College overweegt dat de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker verlangt dat de jeugdige cliƫnt tot zijn recht komt in zijn opvoeding en ontwikkeling, maar dat ook de ouder wordt gerespecteerd. Met het inwilligen van het verzoek van dochter had de gezinsvoogd ook de belangen van vader moeten meewegen. Het is onvoldoende gebleken welke belangen van vader zijn meegenomen door de gezinsvoogd, welk gewicht zij daaraan toekende en waarom het belang van dochter de doorslag heeft gegeven. Ook is niet gebleken of de gezinsvoogd naar andere, minder ingrijpende oplossingen heeft gezocht. Het College legt een waarschuwing op. De overige klachten zijn ongegrond.