Vader klaagt over bevooroordeling van de gezinsvoogd

Zaaknummer: 14.002Tb
Datum beslissing: 28 januari 2016
Oordeel: deels ongegrond, deels niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Vader heeft twee dochters die onder toezicht zijn gesteld. De kinderen verblijven sinds de scheiding bij de moeder. Een deel van de klachten wordt niet in behandeling genomen omdat deze betrekking hebben op de privacy van een meerderjarige. De overige klachten zijn ongegrond.

Vader stelt dat gezinsvoogd niet reflecteert op haar handelen, en dat zijn klachten niet juist behandeld zijn. Naar oordeel van het College heeft gezinsvoogd wel gereflecteerd op haar handelen, door besprekingen met collega’s. Daarnaast laten diverse e-mails zien dat de klachten van klager wel zijn opgepakt door zowel beklaagde als haar leidinggevende.

De klachten van vader over de vermeende bevooroordeling van gezinsvoogd zijn ongegrond. In haar rapportages maakt de gezinsvoogd een duidelijk onderscheid tussen feiten en meningen zodat niet kan worden gezegd dat deze onwaarheden bevatten, blijk geven van partijdigheid noch dat er reden is voor rectificatie. Meer in zijn algemeenheid is niet aangetoond dat beklaagde een bevooroordeelde mening had.