Vader klaagt dat de gezinsvoogd hem niet met respect behandelt

Zaaknummer: 15.095T
Datum beslissing: 6 juni 2016
Oordeel: deels ongegrond, deels niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Vader klaagt dat de gezinsvoogd hem niet met respect behandelt, hij voelt zich niet gehoord en is van mening dat de gezinsvoogd onvoldoende met hem heeft gecommuniceerd. Naar het oordeel van het College is niet gebleken dat er sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. Uit de stukken blijkt dat de gezinsvoogd vader heeft geïnformeerd en met vader heeft gecommuniceerd. Er valt niet af te leiden dat deze communicatie onvoldoende is of dat vader niet is gehoord. De gezinsvoogd heeft inzicht gegeven in de keuzes die zijn gemaakt, en heeft deze keuzes in het belang van het kind gewikt en gewogen. De gezinsvoogd heeft reflecterend vermogen laten zien door zijn handelen te bespreken met collega’s. De klachtonderdelen zijn ongegrond.

Vader klaagt voorts over het uitblijven van een gesprek met de instelling, terwijl dit hem was toegezegd nadat hij in het gelijk was gesteld door de klachtencommissie. Dit klachtonderdeel is niet-ontvankelijk, omdat het betrekking heeft op het handelen van de instelling en de teamleader van de gezinsvoogd.