Vader klaagt over gezinsvoogd vanwege gebrekkige communicatie en samenwerking

Zaaknummer: 15.069T
Datum beslissing: 24 mei 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Vader klaagt over gezinsvoogd vanwege gebrekkige communicatie en samenwerking. Het klachtonderdeel dat betrekking heeft op communicatie is ongegrond. Het is onvoldoende onderbouwd in de stukken, en vader heeft er vanaf gezien om aanwezig te zijn bij de mondelinge behandeling om zijn klachten toe te lichten. Met betrekking tot het tweede klachtonderdeel overweegt het College dat de gezinsvoogd voldoende heeft onderbouwd dat zij wegens ziekte niet meer in staat was haar taak naar behoren uit te voeren, en dat het de verantwoordelijkheid is van haar organisatie om klager daarover in te lichten. Voor zover de organisatie dit niet adequaat zou hebben opgepakt, is dit niet aan de gezinsvoogd toe te rekenen. Het klachtonderdeel is ongegrond.