Vader klaagt over gezinsvoogd vanwege het geen of minimale contact dat hij heeft met zijn kinderen en voorts dat hij als slechte vader door de gezinsvoogd wordt afgeschilderd en niet serieus wordt genomen. Het College verklaard alle klachtonderdelen ongegrond.

Zaaknummer: 16.163T
Datum beslissing: 1 juni 2017
Oordeel: alle klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Vader klaagt gezinsvoogd (beklaagde) aan wegens de omstandigheid dat hij geen dan wel minimaal contact heeft met zijn kinderen en dat het slecht met hen gaat. Daarnaast heeft vader de stellige indruk dat hij als slechte vader wordt neergezet in zijn omgeving en als vader niet serieus genomen wordt. Beklaagde stelt zich op het standpunt dat hij zijn taak als gezinsvoogd heeft uitgevoerd binnen de grenzen van wat verwacht kan worden van een redelijk bekwaam professional.

Klacht

In de kern komen de klachten van klager erop neer dat hij geen dan wel minimaal contact heeft met zijn kinderen en dat het slecht met hen gaat. Daarnaast neemt hij het beklaagde kwalijk dat klager als slechte vader wordt neergezet in zijn omgeving en hij als vader niet serieus genomen wordt.

Beslissing

Het CvT stelt vast dat het beklaagde niet kan worden verweten dat klager het gevoel heeft gekregen dat hij als slechte vader wordt neergezet in zijn omgeving en als vader niet serieus wordt genomen. Uit het dossier noch uit het verhandelde ter zitting heeft het CvT kunnen constateren dat het door toedoen van beklaagde is geweest dat het slecht met de kinderen gaat. Het CvT komt tot de slotsom dat beklaagde in lijn met de beroepscode voor Jeugdzorgwerker heeft gehandeld en dat beklaagde geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt.