Vader klaagt over het handelen van het hoofd staf

Zaaknummer: 15.036T
Datum beslissing: 4 april 2016
Oordeel: deels gegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

Let op: in deze zaak is beroep ingesteld. Zie voor de beslissing van het College van Beroep: zaaknummer 16.004B

Vader klaagt over het handelen van het hoofd staf in de onderhavige zaak. Het feit dat vader eenzelfde klacht tegen drie andere jeugdprofessionals heeft ingediend, betekent niet dat slechts één persoon verantwoordelijk is. Het College beoordeelt daarom ieders aandeel in de samenwerking met vader.

Klager is ontvankelijk in zijn klacht. Gelet op de directe contacten met vader, en het feit dat het hoofd staf zich weloverwogen heeft geregistreerd bij SKJ als jeugdzorgwerker, is haar beroepsmatig handelen in deze casus toetsbaar aan het tuchtrecht. Het lag op de weg van het hoofd staf om aan vader duidelijk te maken wat haar positie en verantwoordelijkheden in deze zaak waren als leidinggevende.

Het College is van oordeel dat het hoofd staf artikel A (jeugdige cliënt tot zijn recht laten komen) en F (informatievoorziening over de hulp- en dienstverlening) van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker heeft geschonden. Een forensisch rapport van de GGD is niet opgevraagd, waardoor dit niet in het verslag over het verloop van de ondertoezichtstelling is opgenomen. De redenatie van beklaagde dat zij in afwachting is van het politieonderzoek, dat inmiddels bijna twee jaar duurt, wordt niet gevolgd door het College. Het enkele feit dat er sprake is van een politieonderzoek ontslaat het hoofd staf niet van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de kinderen. Daarnaast is sprake van gebrekkige informatievoorziening jegens vader over de stukken die in het kader van de procedure zijn verstuurd naar de politie en het OM. Het College legt de maatregel van waarschuwing op.