Vader klaagt over het handelen van de maatschappelijk werkster

Zaaknummer: 15.036Tc
Datum beslissing: 4 april 2016
Oordeel: gegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

Let op: in deze zaak is beroep ingesteld. Zie voor de beslissing van het College van Beroep: zaaknummer 16.004Bc

Vader klaagt over het handelen van de maatschappelijk werkster in de onderhavige zaak. Het feit dat vader eenzelfde klacht tegen drie andere jeugdprofessionals heeft ingediend, betekent niet dat slechts één persoon verantwoordelijk is. Het College beoordeelt daarom ieders aandeel in de samenwerking met vader.

Door na te laten informatie op te vragen over een forensisch onderzoek heeft de de maatschappelijk werkster gehandeld in strijd met artikel A van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker (jeugdige cliënt tot zijn recht laten komen). De redenatie dat zij in afwachting is van het politieonderzoek, dat inmiddels al twee jaar duurt, kan niet worden gevolgd. Het enkele feit dat er sprake is van een politieonderzoek ontslaat de gezinsvoogd niet van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de kinderen. Het College legt een waarschuwing op.