Vader klaagt over het handelen van teamleider

Zaaknummer: 15.036Ta
Datum beslissing: 4 april 2016
Oordeel: gegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

Let op: in deze zaak is beroep ingesteld. Zie voor de beslissing van het College van Beroep: zaaknummer 16.004Ba

Vader klaagt over het handelen van de teamleider in de onderhavige zaak. Het feit dat vader eenzelfde klacht tegen drie andere jeugdprofessionals heeft ingediend, betekent niet dat slechts één persoon verantwoordelijk is. Het College beoordeelt daarom ieders aandeel in de samenwerking met vader.

Het College acht de klacht jegens de teamleider ontvankelijk. De teamleider was geregistreerd als jeugdzorgwerker bij SKJ, en heeft zich met deze registratie gecommitteerd aan het tuchtrecht en aan de normen uit de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker. Het College heeft geconstateerd dat de teamleider in de ogen van vader deel uitmaakte van het team van jeugdzorgverleners, en dat hij ook beslissingen heeft genomen in de zaak van klager. Het College is van oordeel dat de teamleider heeft gehandeld in de hoedanigheid van jeugdzorgwerker door een ondertoezichtstelling verslag op te stellen en te ondertekenen. Hiermee heeft de teamleider zijn verantwoordelijkheid voor de inhoud van het ots verslag aanvaard.

Op inhoudelijk vlak is het College van oordeel dat de teamleider heeft nagelaten informatie op te vragen over een forensisch onderzoek, waardoor hij in strijd heeft gehandeld met artikel A van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker (jeugdige cliënt tot zijn recht laten komen). Hierdoor heeft hij niet gehandeld in het belang van de kinderen. De redenatie dat hij in afwachting is van het politieonderzoek, dat inmiddels al twee jaar duurt, kan niet worden gevolgd. Het enkele feit dat er sprake is van een politieonderzoek ontslaat de teamleider niet van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de kinderen. Het College legt de maatregel van waarschuwing op.