Vader klaagt over de kwaliteit van het conceptrapport van de raadonderzoeker

Zaaknummer: 15.071T
Datum beslissing: 30 mei 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Vader klaagt over de kwaliteit van het conceptrapport van de raadsonderzoeker. Het College overweegt dat een raadsrapport vanuit het oogpunt van vakkundigheid en zorgvuldigheid aan diverse eisen dient te voldoen. Het College toetst ten volle of het onderzoek vanuit dat oogpunt de toets der kritiek kan doorstaan. Ten aanzien van de conclusie van het rapport vindt slechts een marginale toetsing plaats, d.w.z. er wordt beoordeeld of de raadsonderzoeker in redelijkheid tot zijn conclusies heeft kunnen komen.

In de onderhavige zaak is het College van oordeel dat het conceptrapport voldoet aan de eisen. De raadsonderzoeker heeft contact gehad met alle betrokkenen, het advies is gemotiveerd, er is voldoende afstand gehouden van partijen, en er is objectief gerapporteerd. Het niet eens zijn met de visie van een ander kan echter op zichzelf niet leiden tot de conclusie dat in een rapport leugens of onwaarheden worden opgeschreven. Het zijn de meningen van partijen die beklaagde feitelijk heeft weergegeven.

De klacht is ongegrond.