Vader klaagt over raadsonderzoeker wegens onzorgvuldig handelen en onnauwkeurigheid

Zaaknummer: 15.018T
Datum beslissing: 13 november 2015
Oordeel: deels ongegrond, deels niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Vader verwijt de raadsonderzoeker dat hij o.a. geen aantekeningen heeft gemaakt tijdens een gesprek, zijn zoontje bij de verkeerde naam heeft genoemd, en heeft gevraagd naar huiselijk geweld terwijl deze zaak geseponeerd was. Ook zijn de doelen van het gesprek (zoals door de raadsonderzoeker is aangegeven in een vooraf gestuurde email) niet als zodanig besproken in een gesprek met vader.

Het College stelt vast dat de raadsonderzoeker voldoende zorgvuldig heeft gewerkt. De wijze waarop  de raadsonderzoeker de doelen voor het gesprek kenbaar heeft gemaakt, had wel duidelijker gekund. De raadsonderzoeker is hiermee naar het oordeel van het College echter niet buiten de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening getreden. Dit gedeelte van de klacht is ongegrond. Het niet op tijd sturen van het onderzoeksrapport heeft betrekking op het handelen van de instelling en handelen van een ander persoon dan de raadsonderzoeker. Vader is dan ook niet-ontvankelijk in zijn klacht.