Vader klaagt over summiere communicatie van gezinsvoogd naar vader en zoon

Zaaknummer: 15.074T
Datum beslissing: 29 juni 2016
Oordeel: deels gegrond, deels ongegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

Het College is van oordeel dat de gezinsvoogd met vader had moeten communiceren of en op welke wijze zij zou reageren op e-mails van vader, zodat de verwachtingen bij vader duidelijk waren. Het College is zich bewust van het gecompliceerde krachtenveld waarin beklaagde heeft moeten opereren. Daarnaast hebben factoren een rol gespeeld die de zaak er niet eenvoudiger op hebben gemaakt. Hieraan doet naar het oordeel van het College echter niet af dat beklaagde als gezinsvoogd haar verantwoordelijkheid heeft moeten nemen om S. in zijn opvoeding en ontwikkeling tot zijn recht te laten komen. Het College is van oordeel dat de gezinsvoogd te weinig initiatief heeft genomen om contact met S. te hebben, waardoor zij minder goed heeft kunnen beoordelen wat voor soort hulp het beste bij hem heeft gepast. Verder is niet gebleken dat de gezinsvoogd de verschillen in visie met vader heeft besproken. Beklaagde had zich in deze casus steviger moeten positioneren door naar de visie van klager te luisteren, deze visie van klager expliciet te benoemen en vervolgens haar visie met klager te delen. Zij heeft door dit na te laten niet gezocht naar gezamenlijke consensus.

De gezinsvoogd heeft gehandeld in strijd met artikel A en F van de beroepscode. Het College acht een waarschuwing passend en geboden.