Vader klaagt over de wijze waarop de gezinsvoogd de OTS heeft uitgevoerd

Zaaknummer: 16.062T
Datum beslissing: 9 januari 2017
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Beklaagde heeft volgens klager op verschillende punten inzake de uitoefening van de ondertoezichtstelling (OTS) onzorgvuldig gehandeld, met name betreffende het onderhouden van contact met zowel klager als zijn zoon.

Klacht

Klager verwijt beklaagde een zestal zaken met betrekking tot de uitvoering van de OTS. Vijf klachtonderdelen zien – samengevat – toe op de contactmomenten tussen beklaagde en klager en zijn zoon. In de ogen van klager heeft beklaagde onvoldoende contact met klager en de zoon onderhouden. Het zesde klachtonderdeel ziet erop dat beklaagde klager nooit gerust heeft kunnen stellen over hetgeen de zoon aangaf. Beklaagde heeft verweer gevoerd.

Beslissing

Het CvT verklaart alle klachtonderdelen ongegrond. Geconstateerd wordt dat het vertrouwen tussen partijen vrijwel direct aan het begin van de relatie beschadigd is geraakt. Beklaagde heeft dit vertrouwen niet meer kunnen herstellen. Het CvT toont begrip voor de frustratie van klager nu hij zijn zoon al zeven maanden niet gezien heeft maar er wel alles aan heeft gedaan om dit contact te herstellen. Het CvT is echter van oordeel dat beklaagde ingezet heeft op wat van een jeugdprofessional verwacht kon worden. Beklaagde heeft zich gericht op de veiligheid van de zoon, hetgeen centraal moet staan bij een OTS. Het CvT constateert dat de verwachtingen van klager ten aanzien van de uitvoering van een OTS te zeer uiteenliepen.