Vader verwijt raadsonderzoeker over het concept raadsrapport

Zaaknummer: 14.002Tc
Datum beslissing: 28 januari 2016
Oordeel: deels ongegrond, deels niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Vader verwijt de raadsonderzoeker dat het concept raadsrapport onjuistheden en beledigende termen bevat, dat zijn toelichting is genegeerd en er geen hoor en wederhoor is toegepast. Het College oordeelt dat de bewoordingen in het rapport niet zodanig zijn dat beklaagde hiermee buiten de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening is getreden, hoewel het gebruik van de term ‘intrigant’ niet passend is. De raadsonderzoeker heeft gereflecteerd op zijn handelen door zich te realiseren dat dit geen juiste bewoording was. Vervolgens is het concept aangepast, en heeft de raadsonderzoeker zijn excuses aangeboden aan klager. Door de toelichting van klager als bijlage bij het rapport te voegen, en enkele aanpassingen te verrichten heeft de beklaagde op een wijze gehandeld die algemeen geaccepteerd is.