Vervangende gezinsmanager wordt verweten dat het conceptplan voor contactopbouw niet is overhandigd aan klager tijdens de OTS-zitting

Zaaknummer: 16.033Tb
Datum beslissing: 24 januari 2017
Oordeel: klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klacht

Klager verwijt beklaagde, bij de vervanging van diens collega, dat sprake is geweest van belemmering van de rechtsgang, liegen tijdens een OTS-zitting bij de kinderrechter en liegen tegen een cliënt met een hulpvraag. Daarnaast zou er volgens klager geen sprake zijn geweest van onafhankelijk handelen. Voorts verwijt klager beklaagde dat het vertrouwen is geschaad in JBRA en schaden in het imago daarvan. Tot slot wordt beklaagde verweten dat het met opzet gegevens heeft achtergehouden voor klager.

Beslissing

Het CvT verklaart alle klachtonderdelen ongegrond. Het CvT heeft zich beperkt tot het hoofdklachtonderdeel: het niet overhandigen van het conceptplan van moeder tot contactopbouw tussen klager en zijn kinderen. Het CvT oordeelt dat het een plan betrof dat zich in de conceptfase bevond, het daarom niet aan beklaagde was om het op dat moment reeds te overhandigen aan klager. Beklaagde was volgens het CvT ook niet in de positie om het voorstel over te dragen, gezien het feit dat beklaagde enkel op de betreffende terechtzitting zijn collega verving, en het een conceptvoorstel van moeder betrof dat verder nog niet was besproken.