Wrakingsverzoek afgewezen: er is geen sprake van partijdigheid van de voorzitter

Zaaknummer: 16.005T (W)
Datum beslissing: 4 juli 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Korte samenvatting

Uitgangspunt bij de beoordeling van de onpartijdigheid ligt in de eerste plaats bij de voorzitter en/of de leden van het College zelf. Wanneer de voorzitter en/of leden van het College zich niet verschonen, moet in beginsel van hun onpartijdigheid worden uitgegaan, tenzij door een betrokkene in de procedure bijzondere omstandigheden worden aangevoerd die een aanknopingspunt leveren om de onpartijdigheid in twijfel te trekken. Het subjectieve oordeel van klaagster is niet doorslaggevend.

Beslissing

Het College heeft geconstateerd dat het wrakingsverzoek een opstelsom is van verschillende incidenten die tijdens de hoorzitting van 13 juni 2016 hebben plaatsgevonden. Het College kan zich voorstellen dat deze incidenten hebben geleid tot een gevoel van ontevredenheid bij klaagster, maar is van oordeel dat het niet tot de conclusie kan leiden dat er een objectieve grond is van partijdigheid van de voorzitter. Het wrakingsverzoek wordt dan ook afgewezen.