Wrakingsverzoek afgewezen wegens gebrekkige motivering

Zaaknummer: 15.085T (W)
Datum beslissing: 3 mei 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Uitgangspunt bij de beoordeling van de onpartijdigheid ligt in de eerste plaats bij de voorzitter de leden van het College zelf. Wanneer de voorzitter en/of leden van het College zich niet verschonen, moet in beginsel van hun onpartijdigheid worden uitgegaan, tenzij door een betrokkene in de procedure bijzondere omstandigheden worden aangevoerd die een aanknopingspunt leveren om de onpartijdigheid in twijfel te trekken. Het verzoek in de onderhavige zaak is, ook nadat om een toelichting is gevraagd, te algemeen gesteld. Het wrakingsverzoek wordt afgewezen.